Oldtimertreffen bei Jeswenang 2007

Manta A GTE Manta A GTE Manta A GTE
Kadett B Rekord C Sprint Kadett C Coupe
Opel Rekord Opel Kapitän Opel Kapitän
Opel Olympia Rekord Cabriolet Opel Olympia Rekord Cabriolet Opel Olympia Rekord
Mustang/Oldtimer Mustang/Oldtimer Oldtimer
Oldtimer Oldtimer Oldtimer
Oldtimer Opel Kadett B Oldtimer
Opel Kadett B Oldtimer Opel Kadett A
Opel Kadett A Opel Kadett A